Konferencija žena vjernica u Tuzli-31 mai 2013

 Interreligious Council of Bosnia-Herzegovina http://www.mrv.ba

Konferencija žena vjernica u Tuzli
Vendredi 31 mai 2013 15:23
Zene Tuzla 5

U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Drzava u BiH Medjureligijsko vijeće u BiH je organizovalo Konferenciju žena vjernica u Tuzli u periodu od 28 – 29. . maja 2013

Na Konferenciji je Bilo prisutno 35 žena: muslimanki, pravoslavnih, rimokatolkinja i Jevrejki. Cilj ove Konferencije je bio da se oformi Mreža žena vjernica Tuzle Koja je dio Mreže žena vjernica u Bosnie-Herzégovine.

Zene Tuzla 1 Zene Tuzla 2

Zene Tuzla 3 Zene Tuzla 4

Ecrit par RfP Europe

Lire d'autres articles de RfP Europe